Personalo apskaita

Darbo užmokestis bei personalo valdymas yra vienas iš daugiausiai iššūkių keliančių klausimų, kuriuos padėsime jums išspręsti.
Teikiamos darbo užmokesčio apskaitos paslaugos:

  • Darbo užmokesčio skaičiavimas; 
  • Darbo užmokesčio ir avanso mokėjimų duomenų parengimas elektroninei bankininkystei; 
  • Atsiskaitymo lapelių siuntimas el. paštu darbuotojams; 
  • Atostogų rezervo apskaita; 
  • Mokesčių, susijusių su darbo užmokesčio apskaita ir deklaravimas; 
  • Darbo užmokesčio ataskaitos vidiniam naudojimui; 
  • Darbo užmokesčio sąnaudų ir įsipareigojimų, atostogų rezervo duomenų eksportas į buhalterinės apskaitos programas; 
  • Informacija darbo užmokesčio išmokėjimui pagal kiekvieną darbuotoją; 
  • Istorinių darbo užmokesčio duomenų kaupimas; 
  • Reguliarus informavimas apie susijusių įstatymų pakeitimus; Konsultacijos darbo užmokesčio apskaitos klausimais;