Nekonkuravimo sutartis

Nekonkuravimo sutarties esmė – darbuotojo įsipareigojimas pasibaigus darbo sutarčiai tam tikrą laiką nekonkuruoti su buvusiu darbdaviu. Pasirašius nekonkuravimo sutartį, darbuotojas įsipareigoja nedirbti darbdavio konkurento įmonėje, nesteigti savo konkuruojančios įmonės ar nedalyvauti versle, konkuruojančiame su buvusio darbdavio verslu.

Darbdavio tikslas sudarant susitarimą dėl nekonkuravimo yra keleriopas, t.y. tiek nesudaryti sąlygų darbuotojui įsidarbinti pas konkurentą (nepagerinti konkurento padėties), tiek nesudaryti sąlygų darbuotojui atskleisti tam tikros darbdavio specifinės informacijos (komercinės paslapties, know-how ir pan.).

Nekonkuravimo susitarime yra būtina išlaikyti abiejų šalių interesų pusiausvyrą, todėl mes Jums padėsime išspręsti visus klausimus, susijusius su įmonės komercinėmis paslaptimis, know-how apsauga ir t.t.