Mažoji bendrija (MB)

Mažoji bendrija (MB) –  ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo. MB steigėjais gali būti tik fiziniai asmenys ir jų negali būti daugiau kaip 10. Tai tarpinis variantas tarp individualios įmonės ir uždarosios akcinės bendrovės.

Mažosios bendrijos privalumai:

  • Įstatinio kapitalo nebuvimas
  • Galimybė įsteigti mažąją bendriją su kitais fiziniais asmenimis
  • Vadovas bendrijoje gali dirbti sudaręs civilinę darbo sutartį
  • Buhalterinę apskaitą gali tvarkyti pats mažosios bendrijos narys
  • Mokestinės lengvatos

Ribota civilinė atsakomybė. Tai reiškia, kad mažosios bendrijos dalyviai neprivalo atsakyti savo asmeniniu turtu už prievoles, kurių neįvykdė mažoji bendrija, jeigu nėra įrodoma, kad mažoji bendrija neįvykdė savo prievolių dėl nario kaltės ir nesąžiningumo. Tada narys gali būti priverstas atsakyti už juridinio asmens prievoles savo turtu. Tačiau bendra taisyklė yra ta, kad nario ir mažosios bendrijos turtas yra atskiras. Mažosios bendrijos nariai neturi turėti darbo santykių su pačia bendrija.

Reikalingi dokumentai:

  • Steigėjų (narių) duomenys
  • Vadovo duomenys
  • MB pavadinimas
  • MB buveinės adresas

Ši teisinė forma yra tikrai palanki verslininkams, kadangi yra naudinga finansiškai, nereikalauja samdyti darbuotojų ir sudarinėti darbo sutarčių. Be to, nariai gali veikti laisva nuožiūra bei bendradarbiauti tarpusavyje, tačiau tiek, kiek leidžia įstatymas.