Laikinoji darbo sutartis

Laikinoji darbo sutartis – darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį laikinasis darbuotojas įsipareigoja tam tikrą laiką atlikti darbo veiklą laikinojo įdarbinimo įmonės nurodyto asmens naudai ir jam būdamas pavaldus, o laikinojo įdarbinimo įmonė įsipareigoja už tai atlyginti.

Pavaldumas darbo naudotojui reiškia darbo funkcijos atlikimą, kai įmonė turi teisę kontroliuoti ar vadovauti tiek visam darbo procesui, tiek ir jo daliai, o darbuotojas paklūsta darbdavio nurodymams ar darbovietėje galiojančiai tvarkai. Atliekant darbo funkciją, kylanti komercinė, finansinė ar gamybinė grėsmė tenka darbdaviui.

Sudarant sutartį privalu įtraukti papildomų teisinių aspektų, siekiant apsisaugoti nuo piktybiškų kitos sutarties šalies veiksmų, gauti papildomos naudos savo interesų gynimui ir t.t.