Konfidencialumo sutartis

Konfidencialumo sutartis - darbuotojo įsipareigojimas neatskleisti komercinių įmonės paslapčių.

Darbo sutarties šalys gali susitarti dėl to, kad darbuotojas darbo sutarties vykdymo metu ir pasibaigus darbo sutarčiai asmeniniais ar komerciniais tikslais nenaudos ir kitiems asmenims neatskleis tam tikros iš darbdavio ar dėl atliktos darbo funkcijos gautos informacijos.

Siekiant apsaugoti įmonės konfidencialią informaciją, o jos pažeidimą tinkamai apginti teisme, darbdaviui pravartu būtų pasinaudoti visais konfidencialios informacijos apsaugos būdais, sudaryti konfidencialumo sutartis, įtvirtinti nuostatas dėl konfidencialios informacijos saugojimo darbo sutartyse, patvirtinti konfidencialios informacijos sąrašą bei konfidencialios informacijos naudojimo tvarką bei pasirašytinai supažindinti su šiais aktais įmonės darbuotojus. Taip pat priimant naują darbuotoją verta į darbo sutartį įtraukti nuostatą, kad priimamas į darbą asmuo neturi jokių galiojančių susitarimų dėl konfidencialios informacijos saugojimo, neatskleidimo su jokiais trečiaisiais asmenimis.

Atsižvelgdami į kiekvieno kliento individualų užsakymą konsultuojame darbuotojų konfidencialumo klausimais, parengiame individualias konfidencialumo sutartis.