Darbo sutartys

Darbo sutartis − darbuotojo ir darbdavio susitarimas, pagal kurį darbuotojas įsipareigoja būdamas pavaldus darbdaviui ir jo naudai atlikti darbo funkciją, o darbdavys įsipareigoja už tai mokėti darbo užmokestį.

Sutartis yra labai svarbus elementas, siekiant užtikrinti stabilius tarpusavio verslo santykius. Norint išvengti teisminių procesų, papildomų nuostolių bei kitų neigiamų padarinių sudarant sandorius, yra būtina parengti profesionalias ir tikslias sutartis, nes iškilus ginčui tarp šalių sutartis yra pagrindinis teisinis instrumentas, padedantis apginti pažeistas teises.

Atsižvelgiant į įmonės specifiką ir jos poreikius, konsultuojame dėl darbo sutarties rūšių pasirinkimo, kitų dokumentų įmonėje taikymo bei rengiame visus su darbo santykiais susijusius dokumentus. Be to, galime peržiūrėti Jūsų bendrovėje jau naudojamas sutartis, teikti pasiūlymus jų koregavimui ir papildymui, atsižvelgiant į naujausius teisės aktus ir teismų praktiką.

Ilgametė patirtis sprendžiant įvairius darbo teisės klausimus leidžia klientams pasiūlyti labiausiai jų interesus ir poreikius atitinkančius bei geriausiai praktikoje pritaikomus spendimus.